Emailové výchovné poradenstvo


Pre emailové výchovné poradenstvo prosím vyplňte nasledujúce otázky. Vaše odpovede a popis Vášho problému je dôležitý pre pochopenie výchovnej situácie a okolností, ktoré ovplyvňujú Vás i Vaše dieťa. Len vďaka Vašim slovám, opisu situácie, dieťaťa Vám dokážem pomôcť čo najlepšie.

  Toto pole sa vyžaduje